Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
MVC frameworks – Jakarta Struts, Java Server Faces – o4c

MVC frameworks – Jakarta Struts, Java Server Faces

Software:

Windows/Linux, Java 2, Eclipse IDE/NetBeans IDE, Jakarta Struts, Java Server Faces, Struts, JSF

Popis:


Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzov:


Osnova kurzu:

Jakarta Struts
 • Úvod do MVC (Model View Controller) a Jakarta Struts
 • Architektúra Jakarta Struts
 • Inštalácia a konfigurácia Jakarta Struts
 • Implementácia a integrácia MVC do Java webových aplikácií na báze servletov a JSP
JSF (Java Server Faces)
 • Úvod do JSF (Java Server Faces)
 • Architektúra JSF
 • Inštalácia a konfigurácia JSF
 • Princíp MVC pri JSF
 • UI komponenty a knižnica tagov JSF
 • Navigácia pomocou JSF
 • Spracovanie udalostí
 • Validácia
Servlety a JSP (Java Server Pages)
 • Úvod do Java servletov
 • Prepojenie business logiky a prezentačnej logiky aplikácie za pomoci serveltov
 • Rozhranie Servlet
 • Request-Response (ServletRequest, ServletResponse)
 • Úvod do JSP (Java Server Pages)
 • JSP vs. Servlety
 • Využitie JSP pri Jakarta Struts a JSF


Cena:


Rozsah:

3 dni