Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Windows XP – úroveň A – o4c

Windows XP – úroveň A

Software:

MS Windows XP

Popis:

Účastník sa má naučiť efektívne pracovať s PC, ovládať základy práce s operačným systémom Windows. Absolvent je zručný a spôsobilý na prácu s PC, kde je nainštalovaný operačný systémo Windows.

Predpoklad:

žiadne alebo minimálne skúsenosti s MS Windows

Osnova kurzu:

Práca s operačným systémom Windows
 • MS Windows – pracovná plocha, okná, ikony
 • prehľad používateľských programov OS
 • práca s programami – Kalkulačka, Poznámkový blok a Skicár
 • práca so súborom: uloženie a otvorenie súboru, premenovanie, kopírovanie, premiestňovanie, odstránenie
 • práca s priečinkom: vytvorenie priečinku, adresárová štruktúra premenovanie, kopírovanie, premiestňovanie, odstránenie


Cena:


Rozsah:

1 deň