Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Linux I. – grafické prostredie KDE – o4c

Linux I. – grafické prostredie KDE

Software:

Linux (distribúcia SuSE Linux)

Popis:

Cieľom kurzu je zoznámiť používateľa s grafickým prostredím KDE, ktoré je grafickou nadstavbou nad operačným systémom Linux. Kurz je zameraný na používanie tohto grafického prostredia a stručný prehľad štandardných aplikácií a základných nastavení. Celý kurz je poňatý ako priebežné porovnávanie s MS Windows, čo značne uľahčuje výučbu.

Predpoklad:

žiadna alebo minimálna znalosť linuxu

Osnova kurzu:

Linux I. – grafické prostredie KDE
 • úvodné zoznámenie sa s OS Linux a KDE
 • popis grafického rozhrania KDE
 • základné nastavenia KDE
 • adresárová štruktúra linuxu, práca so súbormi a adresármi
 • kancelársky balík OpenOffice
 • programy na prístup na internet a email
 • kontakty a kalendár
 • grafické prehliadače a grafický program GIMP
 • zvuk a video v linuxe
 • napaľovanie v linuxe
 • tlač v linuxe


Cena:


Rozsah:

3 dni