Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
XML I. – základy jazyka – o4c

XML I. – základy jazyka

Software:

Windows/Linux, XML editor

Popis:

Získanie znalostí o metajazyku XML vrátane poznania syntaktických konštrukcií, základnej definície dokumentov DTD a ich validácie.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzov:


Osnova kurzu:

Úvod do XML
 • Základné pojmy – dokument, značka (tag), prvok (element), atribút
 • Syntaktické pravidlá zápisu XML
 • Definícia jazyka XML, dokument jazyka XML
 • Syntaktické pravidlá jazyka DTD
 • Základné overenie platnosti dokumentu voči DTD
 • Prepojenie viacerých jazykov v dokumente – priestory mien (namespace)
 • CSS – štýlový jazyk pre XML
 • XML – návrh CSS k XML dokumentu
 • XML – transformácia XML dokumentu do XHTML


Cena:


Rozsah:

1 deň