Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Hibernate – o4c

Hibernate

Software:

Windows/Linux, Java 2, Eclipse IDE/NetBeans IDE

Popis:

Cieľom školenia je na praktických príkladoch oboznámiť poslucháčov s výhodami využitiach Hibernate pri vytváraní komplexných webových aplikácií. Počas školenia sa krok za krokom vysvetľuje mapovanie databázy do objektov a objektové operácie nad databázou.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzov:


Osnova kurzu:

Hibernate
 • základná konfigurácia
 • perzistentné triedy, životný cyklus
 • objektovo relačné mapovanie
 • generátory primárnych kľúčov
 • dedenie z mapovacích tried
 • asociatívne mapovanie: 1-N (one-to-many), 1-1 (one-to-one), M-N (many-to-many)
 • získavanie, ukladanie, modifikovanie, mazanie objektov
 • kaskádne atribúty
 • hibernate typový systém
 • triedené/usporiadané kolekcie
 • kritériá API
 • alternatívy k Hibernate


Cena:


Rozsah:

3 dni