Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Microsoft Word – úroveň D (hromadná korešpondencia) – o4c

Microsoft Word – úroveň D (hromadná korešpondencia)

Software:

MS Windows XP, MS Word, MS Excel

Popis:

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov efektívne pracovať využívať MS Word a MS Excel pri práci s hromadnou korešpondenciou. Absolvent je schopný využívať MS Word a MS Excel pri práci s hromadnou korešpondenciou.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzov:


Osnova kurzu:

 • hromadná korešpondencia
 • hromadná korešpondencia v kancelárii, charakteristika a popis problémov
 • dokument hromadnej korešpondencie (formulárový list, štítky, obálky, katalóg)
 • prepojenie dokumentu na databázu (MS Word, MS Excel)
 • zlučovanie položiek databázy s dokumentom hromadnej korešpondencie
 • vytváranie kritérií pre zlučované dáta
 • jednoduché úpravy, napĺňanie databázy, vytvorenie databázy MS Word pomocou pomocníka hromadnej korešpondencie
 • problémy pri práci s hromadnou korešpondenciou


Cena:


Rozsah:

1 deň