Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Microsoft Excel – úroveň A – o4c

Microsoft Excel – úroveň A

Software:

MS Windows XP, MS Excel

Popis:

Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s tabuľkovým procesorom MS Excel. Absolvent dokáže samostatne pracovať s  tabuľkovým procesorom MS Excel a je schopný formátovať jednoduchý tabuľky a využívať základné vlastnosti programu.

Predpoklad:


Osnova kurzu:

Tabuľkový procesor – Excel
 • základné oboznámenie sa s programom – použitie
 • základy práce – bunka, riadok, stĺpec, hárok, zošit
 • práca so schránkou – Vystrihnúť, Kopírovať, Prilepiť, Vymazať
 • práca s diskom a disketou – uloženie a otvorenie zošita, ukončenie práce
 • vzorce – zadávanie vzorcov, využitie základných matematických operácií
 • absolútna a relatívna adresa
 • funkcie – vloženie funkcie, popis základných funkcií – SUMA, PRIEMER, MAX, MIN
 • formátovanie tabuľky – automatický formát
 • grafy – vytvorenie grafu pomocou nástroja sprievodca grafom
 • tlač – vytlačenie tabuľky, grafu a tabuľky spolu s grafom


Cena:


Rozsah:

1 deň