Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Microsoft Word – úroveň A – o4c

Microsoft Word – úroveň A

Software:

MS Windows XP, MS Word XP

Popis:

Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s textovým programom MS Word. Absolvent dokáže samostatne pracovať s textovým programom MS Word a je schopný formátovať jednoduchý text a využívať základné vlastnosti programu.

Predpoklad:


Osnova kurzu:

Textový procesor – Word
 • použitie programu – používateľské prostredie, hlavné menu, panely s nástrojmi
 • písanie textu – zásady, využitie riadiacich znakov
 • práca s dokumentom – uloženie, načítanie, ukončenie práce, otvorenie nového
 • práca so schránkou – označenie textu, funkcie: kopírovať, vystrihnúť, prilepiť
 • formát písma – typ, rez, veľkosť, farba, farba a štýl podčiarknutia, efekty, medzi znakové medzery a textové efekty – animácie
 • formát odseku – zarovnanie, zarážky, medzery, riadkovanie
 • formát odrážok a číslovania – použitie odrážky alebo čísla pred odsekom
 • vkladanie objektov do dokumentu a ich úprava: blok textu, WordArt, ClipArt, Symbol
 • nástroje – Pravopis a gramatika – možnosti kontroly napísaného textu
 • tlač dokumentu – ukážka pred tlačou, nastavenie strany a tlač


Cena:


Rozsah:

1 deň