Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
JAVA a XML, XSLT – o4c

JAVA a XML, XSLT

Software:

Windows/Linux, Java 2, Eclipse IDE/NetBeans IDE

Popis:

Cieľom kurzu je poskytnúť úvod do dnes často skloňovanej problematiky XML. Vysvetľujú sa výhody popisného jazyka XML a JAVA nástroje, ktoré umožňujú prácu XML. Postupne sa preberajú základné typy XML parserov: SAX a DOM. Poslucháčom sa vysvetľujú možnosti transformačného jazyka XSLT pri transformácii XML dát a spôsob riadenia transformácie pomocou Javy.

Predpoklad:

Orientácia vo Windows XP/Linux, vedomosti na úrovni kurzu JAVA I. Výhodou je znalosť vývojového prostredia NetBeans/Eclipse.

Osnova kurzu:

JAVA a XML – Spolupráca XML a JAVA, úvod do XSLT
 • Všeobecný úvod do XML
 • Popis XML, tvorba veľmi jednoduchých XML dokumentov
 • Java a XML – úvodné pojmy
 • XML parsery
 • Document Object Model (DOM) – stromovo orientovaný spôsob reprezentácie XML. Príklady na používanie DOM
 • SAX – udalostne orientovaná reprezentácia XML. Príklady na používanie SAX
 • Všeobecný úvod do XSLT
 • XSLT – transformácia XML dokumentov


Cena:


Rozsah:

2 dni