Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Eclipse a SWT – o4c

Eclipse a SWT

Software:

Windows/Linux, Java 2, Eclipse IDE/NetBeans IDE

Popis:

S nástupom vývojového prostredia Eclipse sa do popredia dostáva nová implementácia grafického JAVA rozhrania SWT (Standart Widgets Toolkit). SWT je Eclipse ekvivalent Java knižníc AWT a SWING, pričom prináša množstvo výhod oproti štandardným Java grafickým knižniciam. Cieľom tohto školenia je oboznámiť poslucháčov s možnosťami, ktoré táto sada knižníc SWT prináša a naučiť efektívne pracovať so základnými grafickými elementmi SWT.

Predpoklad:


Osnova kurzu:

Úvod do Eclipse a SWT (1.deň)
 • Inštalácia Eclipse a spustenie jednoduchého SWT programu.
 • Vytvorenie projektu, kompilácia, zostavenie balíčka (package), spustenie aplikácie.
 • Spôsob vytvorenia „standalone“ – samostatne spustiteľnej SWT aplikácie.
 • SWT widgets – princíp práce, vysvetlenie pojmov widget a shell, prepojenie so shellom.
 • Jednoduché SWT grafické elementy – Text, Button, List, Combo.
Programovanie SWT (2.deň)
 • Udalosti v SWT (Events) – spracovanie udalostí klávesnice a myši (Listeners).
 • Zložitejšie SWT grafické elementy – Table, TabFolder, Slider, Progress Bar, Trees.
 • Vytváranie menu – Menus, MenuItems.
 • Vytváranie toolbarov a coolbarov.
Programovanie SWT (3.deň)
 • Práca s obrázkami v SWT.
 • Používanie MessageBox-ov a preddefinovaných dialógov.
 • Práca so schránkou (ClipBoard).
 • Vytvorenie komplexnej „standalone“ aplikácie s využitím vedomostí o SWT získaných počas kurzu.


Cena:


Rozsah:

3 dni