Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Programovanie pod Linuxom – o4c

Programovanie pod Linuxom

Software:

Linux, Eclipse IDE/NetBeans IDE, shell, textový editor

Popis:

Cieľom kurzu je zoznámiť poslucháčov s programovacím technikami v linuxe a celou škálou podporných prostriedkov v operačnom systéme linux. Preberajú sa základné knižnice, ktoré zapuzdrujú prácu s pamäťou, procesmi, vláknami ai. Zoznámime sa so základnými vývojovými a ladiacimi prostriedkami. Programovacie techniky sa demonštrujú v programovacom jazyku C.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzov:


Osnova kurzu:

Programovanie pod Linuxom
 • Úvod do programovania pod Linuxom
 • Prostredie operačného systému Linux (SuSE Linux)
 • Vývojové nástroje v prostredí Linux
 • Knižnice na prácu so súbormi
 • Odlaďovanie
 • Vlákna
 • Komunikácia medzi procesmi
 • Využívanie Pipes
 • Procesy a signály
 • Zdieľaná pamäť


Cena:


Rozsah:

3 dni