Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Windows XP – úroveň B – o4c

Windows XP – úroveň B

Software:

MS Windows XP

Popis:

Cieľom kurzu je poskytnúť komplexný pohľad na OS Windows XP. Počas kurzu sa pozrieme hlbšie do operačného systému Windows XP – inštalácia, nastavenia a konfigurácia. Kurz je určený pre tým, ktorí chcú detailne poznať OS Windows XP. Absolvent získa komplexný obraz o OS Windows XP, je schopný ho nainštalovať a kompletne nakonfigurovať aj v sieťovom prostredí.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

 • základné oboznámenie sa s operačným systémom
 • verzie operačného systému – použitie, minimálne požiadavky
 • inštalácia MS Windows XP – príprava, identifikácia minimálnych požiadaviek, možnosti disku
 • práca v MS Windows XP – pridanie softwaru alebo hardwaru
 • individuálne nastavenia – prispôsobenie jednoduchých nastavení
 • prvky ovládacieho panela
 • správa systému
 • pripojenie k sieti, sieťové možnosti MS Windows XP
 • upgrade Windows XP


Cena:


Rozsah:

2 dni