Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Microsoft Word – úroveň C (tabuľky) – o4c

Microsoft Word – úroveň C (tabuľky)

Software:

MS Windows XP, MS Word XP

Popis:

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov pracovať s tabuľkami v textovom procesore MS Word. Absolvent je schopný vytvoriť vo Worde akúkoľvek tabuľku, čím sa rozšíri jeho potenciál pri tvorbe dokumentov.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

 • Textový procesor – Word
 • vytvorenie tabuľky – vloženie tabuľky a návrh tabuľky
 • zadávanie obsahu – zásady písania do buniek
 • úprava vytvorenej tabuľky – vložiť, odstrániť a vybrať stĺpce, riadky a bunky
 • formátovanie tabuľky – automatický formát, štýl čiary, hrúbka čiary, farba orámovania, farba tieňovania
 • zlúčiť alebo rozdeliť bunky, zarovnanie obsahu, rovnomerné rozmiestnenie, zmeniť smer textu
 • výpočty – základné matematické operácie a funkcie
 • vlastnosti tabuľky: veľkosť, zarovnanie, obtekanie textu, orámovanie a podfarbenie


Cena:


Rozsah:

1 deň