Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Microsoft Word – úroveň B – o4c

Microsoft Word – úroveň B

Software:

MS Windows XP, MS Word XP

Popis:

Cieľom školenia je rozšíriť vedomosti poslucháča o špeciálne funkcie poskytované MS Word, ktoré slúžia na pokročilé formátovanie textu a dokumentu ako celku (pridávanie hlavičky a päty, obsahu, číslovania strán, …). Absolvent je schopný vytvárať dokumenty na vysokej úrovni, pričom vie používať nadštandardné funkcie MS Word.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

Textový procesor – Word
 • formátovanie textu (orámovanie a podfarbenie, tabulátory, formát stĺpca)
 • štýly – úprava rozsiahleho textu
 • vkladanie objektov do dokumentu (dátum a čas, komentár, poznámka pod čiarou, automatický text, obrázok)
 • vložiť: pole, automatický text, titulok, krížový odkaz, register a zoznamy, hypertextový odkaz
 • zobrazenie hlavičky a päty v dokumente (možnosti nastavenia zobrazovania)
 • šablóny – vytvorenie a použitie
 • možnosti automatických opráv
 • makro – zaznamenanie, spustenie, pridanie k tlačidlu alebo položke hlavného menu
 • úpravy – hľadať, nahradiť a prejsť na
 • kreslenie – možnosti kreslenia vo Worde


Cena:


Rozsah:

2 dni