Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Microsoft Project 2007 – začiatočníci – o4c

Microsoft Project 2007 – začiatočníci

Software:

MS Windows XP, MS Project

Popis:

Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s programom projektového riadenia.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

MS Project 2007 – základy
 • Štruktúra projektov
 • Charakteristika programu Microsoft Project
Základné pojmy
Zoznámenie sa s prostredím programu Microsoft Project
Založenie projektu
Práca s úlohami
 • Definovanie úloh
 • Väzby medzi úlohami
 • Osnova projektu
 • Kalendáre
 • Práca so zdrojmi
Definovanie zdrojov
 • Typy zdrojov (materiál, pracovné)
 • Časové obmedzenia zdrojov
 • Priradenie zdrojov úlohám
Priradenie
 • Sledovanie vyťaženia zdrojov
 • Náklady
Náklady úloh
 • Náklady zdroja
 • Náklady projektu
 • Príprava plánu projektu
Riešenie preťaženia zdrojov
 • Spustenie a riadenie projektov
Riešenie zmien plánu
 • Spolupráca viacerých projektov
Zdieľanie zdrojov
 • Väzby medzi projektmi
 • Modifikácia prostredia
Tabuľky zobrazenia
 • Práca so šablónami
 • Tvorba vlastných polí
 • Tvorba vlastných zobrazení a filtrov
 • Spustenie projektu
Sledovanie behu projektu
 • Aktualizácia projektu
 • Reporty, analýza dát
Export a import


Cena:


Rozsah:

3 dni