Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Microsoft Project 2007 – pokročilí – o4c

Microsoft Project 2007 – pokročilí

Software:

MS Windows XP, MS Project

Popis:

Kurz je určený pre tých, ktorí sa už s aplikáciou MS Project zoznámili a potrebujú si overiť svoje vedomosti a zručnosti na praktických cvičeniach.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

Základné pojmy
Založenie projektu
 • Správny postup založenia projektu
 • Voľba vhodných parametrov projektu
Precvičovanie práce s úlohami na nových i nastávajúcich štúdiách
 • Definovanie úloh
 • Väzby medzi úlohami
 • Rozdelenie a práca s kalendármi
Precvičovanie a práca so zdrojmi
 • Časové obmedzenia zdrojov
 • Priradenie zdrojov úlohám
 • Úprava priradených zdrojov
Priradenie a sledovanie
 • Sledovanie vyťaženosti zdrojov
 • Náklady
Riešenie preťaženia zdrojov
 • Preťaženie zdrojov (deň po dni, hodina po hodine…)
 • Smerný plán
 • Spustenie a riadenie projektov
Spolupráca viacerých projektov
 • Väzby medzi projektmi
 • Zdieľanie zdrojov (fond zdrojov)
Modifikácia prostredia
 • Tvorba vlastných zobrazení a filtrov
 • Tvorba vlastných polí
Sledovanie priebehu projektu
 • Aktualizácia projektu
 • Reporty, analýza dát


Cena:


Rozsah:

2 dni