Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Microsoft Excel – štatistiky – o4c

Microsoft Excel – štatistiky

Software:

MS Windows XP, MS Excel

Popis:

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov používať štatistickú analýzu nad dátami v Exceli. Absolvent je schopný samostatne vytvárať štatistické analýzy nad dátami v Exceli.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

Tabuľkový procesor – Excel – štatistiky
 • základné štatistické pojmy
 • popisné a poradové štatistiky
 • lineárna závislosť náhodných premenných
 • testovanie štatistických hypotéz
 • analýza časových radov
 • analýza rozptylu
 • využitie štatistických funkcií Excelu


Cena:


Rozsah:

2 dni