Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Microsoft Excel – úroveň C – o4c

Microsoft Excel – úroveň C

Software:

MS Windows XP, MS Excel

Popis:

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov využívať Excel na profesionálnej úrovni. Detailne sa preberá téma funkcií a vzorcov, automatizácia práce pomocou makier a filtrovanie údajov. Absolvent je schopný používať akékoľvek funkcie a vzorce v tabuľkách. Dokáže si zjednodušiť prácu automatizovaním jednoduchých opakujúcich sa operácií.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

Tabuľkový procesor – Excel C
 • funkcie a príklady ich využitia – vyhľadávacie, databázové funkcie, textové funkcie
 • kontrola vzorca
 • hľadanie riešenia, riešiteľ
 • makro – zaznamenanie makra, spustenie zaznamenaného makra, priradenie makra tlačidlu alebo položke hlavného menu
 • úprava panelov s nástrojmi
 • okno – rozdelenie okna, ukotvenie priečok
 • zoradenie údajov
 • filtrovanie údajov – automatický filter, rozšírený filter
 • medzisúčty
 • overenie zadávaných údajov


Cena:


Rozsah:

2 dni