Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Riadenie zmien – o4c

Riadenie zmien

Obsah kurzu:

 • základy teórie zmien
 • rôzne typy prístupov – klasický a modernistický
 • definovanie zmeny, organizačnej a systémovej
 • systematická zmena ako princíp úspešného chovania podnikateľského subjektu
 • stratégia zmeny, strategická orientácia na manažment zmien; organizačná zmena a organizácia  zmien; úloha vízie, koncipovanie stratégie; organizovaná zmena, zmena ako chaos; stimuly zmien; mechanizmy zmeny – prostriedky a metódy; teoretické a praktické limity manažmentu zmeny
 • osobnosť tvorcu zmien – top manažér , strategický manažér, leader a agent zmeny; identifikácia, osobnostné predpoklady; učenie sa prostredníctvom zmeny; neočakávaná a diskontinuálna zmena; manažment komplexných zmien; implementácia zmeny ako permanentného javu
 • identifikácia potrieb zmien; diagnostika podnikateľského subjektu ako východisko pre identifikáciu zmien
 • potenciál podniku pre uskutočňovanie zmien; ciele zmien;; dynamika zmien; cyklus zmien; fáze cyklu zmien; bifurkačný bod zmeny;
 • energetizácia vnútorného prostredia pre uskutočňovanie zmien; identifikácia katalyzátorov a bariér riadenia zmien


Cena:


Rozsah: