Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Koučing a mentoring – o4c

Koučing a mentoring

Obsah kurzu:

 • vplyv manažéra na rozvoj svojich ľudí
 • koučovanie a učenie – rozdiely
 • štýly koučovania, zapojenie koučovaného
 • cyklus učenia – prispôsobenie štýlu
 • preferovaný štýl kouča
 • koho a kedy koučovať
 • stanovenie priorít pre koučovanie
 • bloky pri učení
 • príležitosti pre koučovanie
 • nároky na manažéra v úlohe kouča
 • zručnosti potrebné pri koučovaní
 • vyjasňovanie, parafrázovanie
 • pochopenie pocitov – empatia
 • riadenie otázkami
 • poskytovanie spätnej väzby
 • koučing jednotlivcov a tímov
 • hlavné kroky v koučovacom procese
 • metóda GROW
 • koučovací rozhovor
 • vzťah kouča a koučovaného
 • mentoring -  vzájomný vzťah mentora a mentorovanej osoby („mentée“), cieľom ktorého je výmena  skúseností, vedomostí a zručností a podpora schopností, sebavedomia a profesionality mentorovaného
 • mentor ako osoba, ktorá chce svoje skúsenosti („soft experience“) z vlastného života i z vlastného profesionálneho rastu posunúť ďalej
 • úloha koordinátora pri mentoringu
 • fázy mentoringu
 • účinnosť a limity mentoringu


Cena:


Rozsah: