Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Hodnotiace rozhovory – o4c

Hodnotiace rozhovory

Obsah kurzu:

 • systém hodnotenia v organizácii
 • význam hodnotenia v personálnej práci manažéra
 • význam hodnotenia pre prácu zamestnanca
 • zásady efektívneho prenosu informácií ako predpoklad vedenia rozhovoru so zamestnancom
 • štruktúra vedenia hodnotiaceho rozhovoru, etapy vedenia hodnotiaceho rozhovoru
 • zvládanie prvkov verbálnej a neverbálnej komunikácie počas hodnotiaceho rozhovoru
 • posudzovanie silných a slabých stránok zamestnanca
 • identifikácia potrieb zamestnanca pre výkon kvalifikovanej práce
 • zásady dávania a prijímania spätnej väzby
 • ťažké situácie pri hodnotení


Cena:


Rozsah: