Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Outdoor training klasic – o4c

Outdoor training klasic

Obsah kurzu:

Charakteristika tohto outdooru je vzdelávanie zážitkom, za účelom efektívnejšieho výkonu, zmeny osobnostného postoja.
Dôležitým faktorom je získaná skúsenosť, reflexia sebapoznania a následný prenos poznatkov do bežného života alebo pracovnej praxe.
Táto forma pomáha pri:

 • prehĺbení tímovej spolupráce a komunikácie
 • budovaní a upevňovaní vzťahov vo firme
 • väčšom prehľade o schopnostiach, vlastnostiach a potenciálu jednotlivcov
 • odhalení prirodzených vodcovských osobností so schopnosťami viesť skupinu v záťažových situáciách
 • motivácii pre ďalšiu prácu, pripravenosť firmy na nové projekty, úlohy alebo iné zmeny vo firme


Cena:


Rozsah: