Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Tréning trénerov – Prezentačné zručnosti – o4c

Tréning trénerov – Prezentačné zručnosti

Obsah kurzu:

1.deň

TYPOLÓGIA MBTI
 • pochopenie jednotlivých typov osobnostných štýlov, vysvetlenie a porozumenie
 • základné znaky jednotlivých typov a využitie ich silných a slabých stránok pri práci v skupine
 • pochopenie typológie je zamerané aj na sebapoznanie trénera
ŠTÝLY UČENIA
KOMUNIKÁCIA AKO NÁSTROJ TRÉNERSKEJ PRÁCE

2.deň

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
 • štruktúra prezentácie
 • ako urobiť prezentáciu efektívnou
 • publikum ako príjemca prezentácie
 • podpora tréningu
 • využitie priestoru
 • tvorba tréningového programu
 • analýza tréningových potrieb ako základ pre tvorbu tréningového programu
 • podporné cvičenia a prestávky, ich funkcia
 • druhy cvičení, ich využitie, niekoľko druhov cvičení na úvod aktivácia (energiser),
 • učenie zážitkovou formou
 • návrh reálneho tréningového programu


Cena:


Rozsah: