Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Personalistika – 2 dni – o4c

Personalistika – 2 dni

Obsah kurzu:

1.deň
 • personalistika- pojem , obsah, význam
 • organizačné usporiadanie personálneho útvaru
 • prínos personálneho útvaru a personalistu k úspešnosti organizácie
 • trh práce a personálne riadenie
 • plánovanie počtu pracovníkov
 • personálne plány a ich význam pre organizáciu
2.deň
 • analýza pracovných miest
 • zdroje získavania zamestnancov
 • metódy získavania zamestnancov
 • úlohy systému odmeňovania
 • základné princípy a význam hodnotenia zamestnancov
 • význam vnútrofiremného vzdelávania


Cena:


Rozsah: