Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Efektívna komunikácia a asertivita – o4c

Efektívna komunikácia a asertivita

Obsah kurzu:

1.deň

Časť I:

 • druhy komunikácie
 • neverbálna komunikácia
 • schéma a štruktúra komunikácie

Časť II:

 • verbálna komunikácia
2. deň

Časť III:

 • typy správania: pasívne, agresívne a asertívne prejavy
 • riziká pasívneho a agresívneho správania

Časť IV:

 • prínos asertívneho správania a asertívne techniky
 • nácvik asertívnych techník a kontratechník na zvládanie manipulatívneho správania

Časť V:

 • projektívna asertivita- reakcia na kritiku
 • význam jednotlivých zložiek komunikačného procesu
 • asertívny príjem nevhodne podanej kritiky
 • situačné cvičenia
 • neverbálna komunikácia:
 • neverbálne kódy v jednotlivých kultúrach
 • stručný prehľad neverbálnych kódov


Cena:


Rozsah: