Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
ORACLE 10g – databáza a PL/SQL – o4c

ORACLE 10g – databáza a PL/SQL

Software:

Oracle 10g Database, Windows XP

Popis:


Predpoklad:


Osnova kurzu:

Teoretický úvod do architektúry Oracle DB
 • Architektúra
 • Inštalácia databázy
Konfigurácia databázy (konfiguračné prostredie)
 • Oboznámenie sa s konfiguračným prostredím
 • Vytváranie používateľov
 • Manažment databázy – import/export, dump
 • Sledovanie behu DB
 • Ďalšie nástroje konfiguračného prostredia
Návrh a správa databáz
 • Entitno-relačný model
 • Návrh databáz
 • Relácie medzi tabuľkami
 • Spôsob vytvárania DB v Oracle konfiguračnom prostredí
 • Definovanie relácií medzi tabuľkami
 • Správa databáz a ich tabuliek
PLSQL
 • Základná charakteristika jazyka
 • Príkazy jazyka PLSQL
 • Vytváranie štruktúry DB pomocou PLSQL
 • Vytváranie a modifikovanie obsahu DB pomocou PLSQL
 • Špecifiká PLSQL
 • Praktické použitie PLSQL (príklady)


Cena:


Rozsah:

2 dni