Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Microsoft Powerpoint – úroveň A – o4c

Microsoft Powerpoint – úroveň A

Software:

MS Windows XP, MS PowerPoint

Popis:

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov vytvárať prezentácie v programe PowerPoint. PowerPoint poskytuje množstvo nástrojov na úpravu a formátovanie textov, obrázkov. Umožňuje animovanie objektov na jednotlivých stranách prezentácie a tiež medzi stranami prezentácie. Poslucháč sa naučí prepájať prezentáciu s inými objektami (dokumenty, web stránky, …) Absolvent je schopný samostatne vytvárať prezentácie v PowerPointe s využitím animácií, formátovania textu a časovaním objektov.

Predpoklad:


Osnova kurzu:

Tvorba prezentácií – PowerPoint
 • užívateľské prostredie, definícia objektu
 • základné pojmy (prezentácia, snímok…)
 • vloženie nového snímku, rozvrhnutie snímku, šablóna návrhu
 • načítanie, uloženie prezentácie na disk
 • tvorba prezentácie, šablóny snímkov , šablóny prezentácií, a sprievodcovia šablónami
 • vloženie objektu do snímku, videosekvencia , zvuk, hypertextový odkaz
 • prenesenie objektu z iného programu
 • formát, pohyblivá prezentácia (menu Prezentácia)
 • animácia objektov a jej časovanie
 • kontrola pravopisu


Cena:


Rozsah:

2 dni