Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Počítačové siete – o4c

Počítačové siete

Software:

Linux/Windows

Popis:

Cieľom kurzu je poskytnúť základné vedomosti o počítačových sieťach vo všeobecnosti. Poskytnúť ucelený obraz o logickej a fyzickej štruktúre počítačovej siete, protokoloch, ktoré sa v počítačových sieťach používajú.

Predpoklad:

základná orientácia vo Windows/Linux

Osnova kurzu:

Počítačové siete
 • základné oboznámenie sa s počítačovými sieťami – charakteristika, význam, použitie a typy sieti z hľadiska pripojenia užívateľov.
 • základné rozdelenie sieti –topológia sieti, typy sieti z hľadiska využitia
 • prepojenie sieti – sieťový adaptér, fyzické prepojenie sieti,typy káblov používané na fyzické prepojenie, sieťové technológie
 • základné pojmy – domény, užívateľské kontá, užívateľské práva, povolenia
 • rozširovanie sieti – opakovače, HUB-y, Bridges – mosty, Switch, Router typy sieťových protokolov – rozdelenie, charakteristika a vlastnosti, diagnostické utilities, IP adresy, Host names, Net Bios names, statické IP mapovanie


Cena:


Rozsah:

2 dni